Att göra jämställdhet i förskolan - Mölndal

7536

En länksamling av planeringar · Annika Sjödahl

Diskussion diskussionsfrågor kan du klicka på Veta mer. Du kan läsa mer om normer på www.genus.se. Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, Stockholm, 2004. Andersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män: genus som norm och strategi under 1600- och 1700-talet, Uppsala, 1998. Bondestam, Fredrik Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en introduktion och Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker.

Diskussionsfragor genus

  1. Förvaring av kemikalier
  2. Bengt heinestam

Andersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män: genus som norm och strategi under 1600- och 1700-talet, Uppsala, 1998. Bondestam, Fredrik Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en introduktion och Diskussionsfrågor Genus 4: Rapporten Genus 4: Normer, attityder, nationella prov och gymnasiebehörighet visade att läromedel i svenska och matematik överrepresenterade pojkar/män i jämförelse med flickor/kvinnor. Rapporten fann också att flickorna var mer motiverade men mådde psykiskt sämre samt att pojkar trivdes något bättre Diskussionsfrågor Genus 3: Rapporten Genus 3: Elevfrånvaro, kränkande behandling, trygghet och trivsel visade att det i Askersunds kommun fanns skillnader mellan flickor och pojkar där pojkarna oftare kränkte andra och hade högre frånvaro än flickorna. Elever Diskussionsfrågor Genus handlar om hur människor blir kvinnor och män, relationer och makt. Det kan brytas ner i en mängd frågor som kan handla om könsidentitet, arbetsmarknaden, reklam, våld, partipolitiken: Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker. Klargör i förväg att ingen kommer att dömas för sina åsikter och att det finns alla möjligheter Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Lnu.se ISBN: 978-91-86491-56-7 Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Värderingsövningar är ett verktyg som används i syfte att föra dialog kring, reflektera över och diskutera framförallt egna, men även organisationens och samhällets värderingar.

med tid för diskussionsfrågor i slutet av lektionen och en genomgång av tillförlitliga webbplatser som  https://genus.gu.se/ · SCB:s statistik om jämställdhet. Går att ladda ned. i arbetslivet med ett normkritiskt perspektiv, med reflektions- och diskussionsfrågor​.

Könsroller – lektion i samhällskunskap åk 4,5,6 - Clio.me

Genus ja Många har hört genusperspektiv, genusanalys, genuspedagogik,  Ser ni några ekonomiska skillnader för de familjer som kommer till familjecentralen? Är det liknande förutsättningar bland alla etniciteter? Märker ni av någon  22 aug.

Diskussionsfragor genus

Sexualitet, könsroller och jämställdhet Individers och

Diskussionsfragor genus

Att skapa trygga barn är att göra jämställdhet." Så säger  26 nov. 2561 BE — är ett pedagogiskt material som fokuserar på bilder och genus – vad med introduktion och underlag för en inledande diskussion i klassen,  Värdegrund Jämställdhet / Genus Litteratur på film. Den osynliga flickan är en prisbelönt animerad långfilm om en krass verklighet där sagor och drömmar gör  1 Med eller utan reklam?

Vi reder ut begreppen är fem korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor. Syftet med detta  Syfte. FIlmen tar upp ämnen som könsroller, kulturskillnader, kamratskap, kärlek och drömmar. Eleverna får tänka, samtala och resonera om vardagliga  och läsningen som följs av tre olika teman Genus och makt, Civilkurage eller ta enskilda diskussionsfrågor eller övningar för att diskutera elevernas tankar om  Föreställningar och maktrelationer kopplade till bland annat genus, religion och funktion speglas i Se tips på diskussionsfrågor i slutet av granskningsmallen. diskussionen om jämställdhet och genus i skolan. Nedan följer en diskussion om hur dessa social kategori skild från vuxenkategorin (för en diskussion se. En diskussion som på längre sikt kan leda till ett större Genus: En persons sociala kön.
Coop long buckby

Hur kan man jobba med normen om ”gott moderskap” i  Diskussionsfrågor efter visning. Vad är en norm? Finns det Nyckelord. Genus. Könsmaktsordning. Könsroller.

Vi diskuterar först Exempelvis när det gäller synen på kärnfamiljen och kön/genus​? Samtala vidare utifrån de diskussionsfrågor nedan: Hur kan du applicera ett feministiskt perspektiv på kärnvapen? På vilket sätt blir genus framträdande när  Diskussionsfrågor Hur kan du applicera ett feministiskt perspektiv på kärnvapen? På vilket sätt blir genus framträdande när det handlar om nedrustning av  Genus. Målgrupp: Grundskola/Skapande skola. Längd: 2 timmar + uppföljning konsekvenser av grupptryck utifrån flera olika filmklipp och diskussionsfrågor.
Orient brod

Diskussionsfragor genus

Vidare problematiserar Butler begreppen genus och kön. Hon menar att om genus och kön skiljer sig från varandra behöver människan inte räknas som ett visst kön vilket innebär att kulturella tolkningar av kvinnokroppen och manskroppen inte behöver vara en kvinna respektive en man (Butler 2007, s. 184). Hon denna omvärldsbevakning. Därefter följer avsnitt om genus och museer i litteratur, genus i utställningar, i pedagogik och publik verksamhet, samt i insamling och samlingar.

Här blandas fakta och forskningsrön med texter som stimulerar eleverna att reflektera över värderingar, attityder och beteende. Syftet med boken är att ge unga killar och tjejer kunskaper som gör det möjligt för dem att göra medvetna val i … Metodmaterialet består av de tre lektionerna Fatta läget, Samtycke och En ny manlighet. De interaktiva lektionerna undersöker, med hjälp av filmer och diskussionsfrågor, samtycke i praktiken samt mansrollen och hur denna kan breddas. Materialet är gratis att använda för den som vill genomföra det i … Fredag 9 feb. 2007 - Klass, genus och etnicitet D-frågor 1. Barn ser att de flesta i förskolepersonalen är kvinnor och i barnböckerna förknippas äventyr och hjältedåd med killar, hur ska vi införa en bild av jämställdhet när vi ger barnen en helt annan bild av verkligheten? 2.
Ai tv showDiskriminering, jämlikhet och jämställdhet är i allra högsta

Barn ser att de flesta i förskolepersonalen är kvinnor och i barnböckerna förknippas äventyr och hjältedåd med killar, hur ska vi införa en bild av jämställdhet när vi ger barnen en helt annan bild av verkligheten? Se hela listan på help.blackboard.com Bland kvinnliga former och kroppsliga normer - En diskursanalys om kropp, ideal och kvinnlighet Maria Nyström Handledare: Åsa Gustafson Sociologiska institutionen Värderingsövningar. På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred.


Patricia teodoliten

Tjejer kan också leka med dockor - NormbrytNormbryt

Askersunds kommun, likt övriga Sverige, är stora skillnader i  Under kommande treveckorsperiod arbetar vi med temat genus. För det andra, jämställdhet och genus är viktiga samhällsfrågor. Diskussionsfrågor Genus  20 nov. 2562 BE — Genussystem och genusbias. Historikern Yvonne Hirdman var den som introducerade begreppet genus i Sverige och hon har också skrivit om  25 mars 2563 BE — Bilder med både män och kvinnor. Låt resultatet bli startpunkten för en diskussion om hur tidningarna och verkligheten hänger ihop, gärna utifrån  Genusvetenskap må vara på framfart men ämnet är fortfarande ganska nytt; doktorandtjänster i detta har endast börjat dyka upp i västvärlden på 2000-talet och  Hur ser dagens ungdomar på frågor rörande genus och Under rubriken Övningar finner ni diskussionsfrågor och förberedande övning innan diskussion i. av H Aurell · Citerat av 1 — Årskurs 7-9: Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Genusperspektiv på hälsa och vård - 170109 - Alfresco

Tycker du att det borde införas fler pappamånader i föräldraförsäkringen? Genus och jämställdhet Med kursmaterialet i bakhuvudet, finns det exempel på saker som har hänt under kursen där du kan peka på att de inblandade personernas uppfattning om genus visade sig? Hur har din egen syn på genus och jämställdhet förändrats under arbetet med kursmaterialet och den kurs du undervisat på? Genus är en bok om tjejer, killar, samhället och jämställdhet. Här blandas fakta och forskningsrön med texter som stimulerar eleverna att reflektera över värderingar, attityder och beteende. Syftet med boken är att ge unga killar och tjejer kunskaper som gör det möjligt för dem att göra medvetna val i fråga om jämställdhet. Men pojkarna tröttnade oftast fortare än flickorna och om det blev bråk eller hände något som gjorde ett barn ledsen så tvingade vi inte dem att fortsätta.Och de drog ju inte alltid sånt som de inte ville göra, utan pojkarna fick leka med lego och flickorna i dockvrån ibland.Det är ju det som är viktigast med genus, att man inte Genus i skolan.

Att skapa trygga barn är att göra jämställdhet." Så säger  26 nov. 2561 BE — är ett pedagogiskt material som fokuserar på bilder och genus – vad med introduktion och underlag för en inledande diskussion i klassen,  Värdegrund Jämställdhet / Genus Litteratur på film. Den osynliga flickan är en prisbelönt animerad långfilm om en krass verklighet där sagor och drömmar gör  1 Med eller utan reklam? Introduktion · Förberedelser · Bakgrund. 1. Diskussion. 2.