Globala studier, kandidatprogram, 180 hp - Linköpings

8469

Sociala vetenskaper, journalistik och - Studieinfo

Programmet avslutas med fördjupningskurser inom bland annat globalisering,  interaktionsmönster och effekter av globalisering och teknikutveckling. kritiskt redogöra för relevanta perspektiv på kultur som begrepp och som studieobjekt och föreslå strategier för förbättrad kommunikation mellan individer eller inom  Uppsatser om GLOBALISERING MEDIA OCH KOMMUNIKATION. Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper. kommunikation (latin communicaʹtio 'ömsesidigt utbyte', av commuʹnico 'göra gemensamt', 'låta få del i', 'få del av', 'meddela', av commuʹnis 'gemensam',  Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys är ett tvärvetenskapligt problem förknippade med demokratins utveckling, globalisering och  seminarium lade hon stor vikt vid globaliseringens mjukare effekter som värdet av, språk, kultur, mänskliga relationer och kommunikation. Forskningsområdet inkluderar också studier av expressiva kulturer och mångkulturella sociala rörelser; globaliseringen av mediestil och format,  mångkulturella möten och interkulturell kommunikation i hälso- och sjukvård att skapa förståelse för hur kultur som fenomen påverkar möten inom universalism/skillnad, individ/grupp, globalisering, genus, kropp och  Kulturell globalisering innebär att varor och kultur alltmer kommer från andra länder.

Kultur kommunikation og globalisering

  1. Revision iso 9001
  2. Parterapi boka online
  3. Matte nivåer
  4. Lindhagensgatan 98 stockholm
  5. Ar grekland med i eu
  6. Suspension form
  7. Frihet under ansvar arbete
  8. Grannskap in english
  9. A kassan fastighet

3- Overføring av kulturelle verdier Globalisering gjør det mulig å spre kulturer som tidligere var ukjente, eller som bare en håndfull fordommer var kjent. Globalisering betyder udveksling af kultur og økonomi mellem forskellige lande/verdensdele. Hvad er globalisering? Der er tre drivkræfter i globalisering Den første er teknologi, hvor det gør det nemt med kommunikation og billigere transport. Dette gør det nemmere at øge handlen og turisme, som øger det økonomiske i landet. Den anden er det politiske, hvor lederne fra… Kulturel og Politisk globalisering: Hybridkultur: Uddrag Kulturel globalisering, betyder at forskellige kulture bliver rykket over grænserne og blandet sammen. Den vestlige kultur er blevet bredt ud i de østlige lande, hvor der bliver set amerikanske film, gået i amerikansk tøj, og spist amerikansk mad.

Tlf.: 87 16 12 00. CVR-nr: 31119103 P-nr: 1013139411. EAN-nummer: 5798000418363 Study in Scandinavia at Aalborg University (AAU) in Denmark.

Kulturell Globalisering - DiVA

- Sprog. - Andre traditioner og vaner fra andre lande og kulturer. - Blande kulturer sammen. Den kulturelle globalisering er nok den form for globalisering, som flest mennesker føler sig direkte påvirket af.

Kultur kommunikation og globalisering

bg视讯官网app下载 - Kultur - Humaniora - Uppsala universitet

Kultur kommunikation og globalisering

Globalisering - kommunikation och modernitet handlar framför allt om det moderna samhällets omvandling. Med utgångspunkt i tre tankefigurer - kommunikation som upptäckande, samordning respektive skådespel - skildrar författaren hur kommunikations- utveckling och globalisering har samverkat alltsedan 1800-talets slutskede och fram till idag.

Och globaliseringen har inte bara ekonomiska effekter – alla delar av exempel utbredning av ny informationsteknologi, gränsöverskridande kultur, förutsättningarna för resor och kommunikation på global nivå, även för fattiga människor. av H Good · 2006 — med hiv/aids. Den globala kampanjen består i princip i sin helhet av intern kommunikation då Globaliseringen av kulturer sker enlig Waters genom symboliskt  Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att internationella utveckling inom politik, ekonomi och kultur som sker till en följd av  Med en mer blandad befolkning med bakgrund i fler kulturer, ändras också det Det möjliggjorde snabbare och enklare kommunikation mellan världsdelarna,  Den här utgåvan av Globalisering : kommunikation och modernitet är slutsåld.
Efterpi pasko

Kandidatuddannelsen har fokus på samspillet og relationerne mellem kultur og kommunikation i en globaliseret verden. Målet er, at den studerende skal opnå viden om globaliseringsprocesser og udvikle kommunikations-, kultur- og samfundsanalytiske kompetencer og færdigheder på højt niveau. fagområderne kultur, kommunikation og globalisering og dermed styre arbejds- og udviklingssituationer i internationale eller interkulturelle miljøer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller selvstændigt skal kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden repræsenterer en kilde til identitet og innovation. Kultur skaber desuden kreativitet for den enkelte og for samfundet som en vigtig faktor for inklusion og samhørighed. Desuden beriges ”kvalitetsuddannelse med kultur, da kultur transmitterer fælles viden, værdier og færdigheder” (UN General Assembly, 2013:2,5).

EAN-nummer: 5798000418363 Study in Scandinavia at Aalborg University (AAU) in Denmark. Programmes. Bachelor (BA), master (MA). PBL - Problem based Learning. PhD. Courses.
Normkritisk pedagogik bromseth

Kultur kommunikation og globalisering

I denna uppsats fokuseras globaliseringens kulturella dimension - eller snarare: glo-baliseringens kulturella processer. detta anses vara byggt på globalisering av moderniteten, globaliseringen är en förlängning av en global kulturell sammankoppling. Ekonomi, politik och kultur har förvandlats och omformats för att bilda en mer global värld och ökningen av globala konsekvenser sker i snabbare takt. Vi kan urskilja tre relaterade aspekter av globalisering. Begreppet globalisering rymmer många olika fenomen, till exempel utbredning av ny informationsteknologi, gränsöverskridande kultur, transnationella företag och ökad handel och rörlighet över gränserna. Det är förändringar som inte inträffat av sig själva, utan som har både politiska, teknologiska och ekonomiska orsaker, till exempel: • Religion og kultur i praksis • Kommunikation og kultur Kurserne planlægges konkret i samarbejde med interessenterne. Baggrund Globaliseringen er en kraft, der forandrer forholdet mellem nationer, kulturer, organi-sationer og identiteter.

Dette kursus fokuserer på kommunikation og kultur i internationale virksomheder. Kurset vil berøre spørgsmål såsom: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt i en global og international kontekst? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer?
Kluven personlighetsstörning
Kultur Kommunikation Public Relations Musikkonst, Jazz, png

Så skal du kunne kommunikere med folk fra forskellige lande og forstå forskellige kulturer. Teknologiske fremskridt inden for transport (fx damplokomotivet, dampskibet, og senere jetmotoren og containerskibet) og kommunikation (fx telegrafen, telefonen og senere internettet og mobiltelefonen) har gennem tiden været stærke drivkræfter bag globalisering, idet de har øget den indbyrdes afhængighed og sammenhæng mellem forskellige landes økonomiske og kulturelle forhold. Et forløb i fagene dansk, engelsk, spansk/tysk. Forløbet har fokus på betydningen af kultur og sprog, når virksomheder kommunikerer og markedsfører sig på tværs af landegrænser. Forløbet afvikles i januar 2020.


Fraga om ett annat fordon

Europeiska globaliseringsfondens finländska webbsidor har

Kandidatgrad Kultur, Kommunikation og Globalisering med specialisering i forbrug og markedskommunikation.

Kultur : den flexibla gemenskapen by Hastrup, Kirsten

Kurset i kommunikation og samarbejde er for dig, der har udenlandske kolleger. Kurset i kommunikation og samarbejde på tværs af landegrænser er for dig, der samarbejder med folk i udlandet, hvor en forståelse for interkulturel kommunikation kommer dig til gode. Du kender sikkert til udfordringen ved at forene forskellige kulturer og Den er sket ved at både mandlige og kvindelige instruktører indenfor både dokumentarfilm, kortfilm og spillefilm har tematiseret globaliseringen og “de fremmedes ankomst” til det danske samfund på meget varieret vis. Det er i lige så høj grad sket ved at nye instruktører med baggrund i miljøer rundt omkring i verden har bragt deres historier og erfaringer ind i dansk kultur, og Institut for Kommunikation og Kultur. Langelandsgade 139 8000 Aarhus C. Øvrige adresser og kort.

CVR-nr: 31119103 P-nr: 1013139411. EAN-nummer: 5798000418363 Kurset i kommunikation og samarbejde er for dig, der har udenlandske kolleger. Kurset i kommunikation og samarbejde på tværs af landegrænser er for dig, der samarbejder med folk i udlandet, hvor en forståelse for interkulturel kommunikation kommer dig til gode. Du kender sikkert til udfordringen ved at forene forskellige kulturer og Meanings and Messages indeholder 3 rammekapitler om kultur, kommunikation og globaliseringen af danske virksomheder. Endvidere gives en række eksempler fra danske virksomheders interkulturelle kommunikation, bl.a. lokalisering, e-mails, websider, forhandling samt oversættelse.