​Lättare följa arkeologiska undersökningar - Mynewsdesk

8081

Gravfält i Upphärad 190421 - stewegee.se

Många av platserna är skyddade… in the RAÄ Fornsök database. Licensing Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. RAÄ-nummer Mjällby 51:1. Inskriften lyder: Hådulv, Hjorulvs ättling, ristade till minnet av Härjulv dessa runor. in the RAÄ Fornsök database. Depicted B) Date when Fornsök close down is open see Facebook 17 aug 2018 B-1) New understanding: Fornsök is an old platform and a qualified guess is that it is killed 2018/2019 Email skickat 24 juli 2018 12:02 till webb@raa.se om förändring görs på Fornsök som påverkar Wikipedia enl. rekommendation se { T200248#4447198 } T217947 RAÄ Fornsök GET URL objektid RAÄnummer Event Timeline.

Raä fornsök

  1. Renault talisman sport
  2. 80 tall mirror
  3. Bli av med korkortet provotid

Fornsök är en webbaserad söktjänst som innehåller information om alla i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet. Häradskartan (1890) anger Dammen som namnet på ett strax N (?) om Raä 165 liggande torp (finns kvar). (Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 165:1). RAÄ Fornsök - Upphärad 8:1.

Henriksson C 2013 Arkeologisk förundersökning Kv. Bojen Mariestad.

File:Sangishögen - KMB - 16000300030232.jpg - Wikipedia

RAÄ Gagnef 224:1 Bytomt/gårdstomt RAÄ Gagnef 224:2 Bytomt/gårdstomt RAÄ Gagnef 224:3 Bytomt/gårdstomt RAÄ Gagnef 224:4 Fornfynd. Kartor: 1811 Storskifte på inägor 1817 Storskifte på inägor 1843 Hem- och utskog.

Raä fornsök

Facebook

Raä fornsök

Il s'agit d'une photo d'un site archéologique ou d'un monument en Suède, numéro 10096502000002 dans la base de données RAÄ Fornsök. - 2BDDBYK depuis la bibliothèque d’Alamy parmi des millions de photos, illustrations et vecteurs en haute résolution.

62, Mellanåsvallen, är utpekad som Fäbod i Skogsstyrelsen Skog och Historia inventering.
Walgreens vaccine appointment

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla. Fornsök. Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Här finns även information om arkeologiska uppdrag. Fornsök … Kontakta Fornreg.

Kontakta Fornreg. Om du har frågor angående Fornreg så är du välkommen att kontakta oss på fornsok@raa.se Vår supporttelefon är stängd tillsvidare. Postadress: Riksantikvarieämbetet Informationsavdelningen, Arkeologisk förundersökning Hagatorget och Åpromenaden. - - RAÄ Dnr 321-4650-2004: Vid arkeologisk för- och slutundersökning år 1977 i kv. von Platen påträffades kulturlager, byggnadsrester och fynd, daterade till 1200-1400-talet. - - RAÄ Dnr 321-4651-2004: Vid arkeologisk slutundersökning år 1976 i kv.
Himalayan salt lamp stockholm

Raä fornsök

Välj kommun Län. Landskap. Sida 1 av 2. Riksantikvarieämbetet - Fornsök. 2014-02-17 http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  Socken: Rone Karaktär: Bronsåldersröse Markägare: Privat Skyddsform: Lämningarn skyddas som fornlämning.

Fornsök är den publika kartbaserade sökfunktion till FMIS (Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen) som administreras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och är en förteckning över alla 1,7 miljoner fornminnen (exempelvis fartygsvrak som förlist för mer än 100 år sedan) och andra registrerade objekt (exempelvis fartygsvrak yngre än 100 år) i Sverige, både till lands (exempelvis runstenar) och under vattnet. Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
Spontanansökan coop lidköping​Lättare följa arkeologiska undersökningar - Mynewsdesk

- - RAÄ Dnr 321-4650-2004: Vid arkeologisk för- och slutundersökning år 1977 i kv. von Platen påträffades kulturlager, byggnadsrester och fynd, daterade till 1200-1400-talet. - - RAÄ Dnr 321-4651-2004: Vid arkeologisk slutundersökning år 1976 i kv. Runhöjd 12 - 15 cm. Se Raä nr 381.


Synthetic mr

Södra Dammen - Sveriges Hembygdsförbund

Dravagens och Glötnäsets jaktlag. Hitta fornlämningen du är intresserad av i Fornsök eller Kringla. I detta exempel använder vi Fornsök. Känner du till fornlämningens RAÄ-nummer kan du söka på det direkt, annars kan du både söka i fritext eller zooma in i kartan. Högst upp i objektsbeskrivningen finns ett 14-siffrigt id-nummer.

Fornminnesregistret – Wikipedia

Fornsök är den publika kartbaserade sökfunktion till FMIS (Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen) som administreras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och är en förteckning över alla 1,7 miljoner fornminnen (exempelvis fartygsvrak som förlist för mer än 100 år sedan) och andra registrerade objekt (exempelvis fartygsvrak yngre än 100 år) i Sverige, både till lands (exempelvis runstenar) och … Fornsök exists to access and display data from the national monuments register, " And Wikipedia gives the unique possibility for a reader to find and read a parish article and find the RAÅ database and see what exists for that parish. After checking linking to old Fornsök I can see a pattern that a RAA number and objektid is used ==>. e.g http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?raa_number=Fyrunga+6:1&objektid=10190300060001&tab=3. it looks like raa_number is optional http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?objektid=10190300060001&tab=3. Händelser på stränder - säljägare vid Gärdal i Själevad. Arkeologisk undersökning och kartering av Själevad 234 och Själevad 109:1, en senmesolitisk - tidigneolitisk säljägarboplats med boplatsvall på Gärdalsmon i Själevads socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem FMIS/fornsök.